0400 664 056

Tikkaat, kattosillat ja lumiesteet varmistavat, että katolla on turvallista tehdä huolto -ja puhdistustöitä. Myös rakennusmääräykset velvoittavat rakennuksen omistajaa huolehtimaan, että käytössä on turvalliset seinä- ja lapetikkaat sekä tarvittaesa kattosillat katolla liikkumiseen ja huoltotoimenpiteisiin.

KATTOTURVATUOTTEET

LUMIESTEET

Lumiesteiden tarkoituksena on estää vaaratilanteet, joita lumen tai jään putoaminen katolta saattaa aiheuttaa. Niillä voidaan myös suojata katon rakenteita.

Lumiesteitä tulee käyttää katolla, jonka jyrkkyys on 1:8 tai suurempi.

Meiltä saat laadukkaat lumiesteratkaisut eri kattomateriaaleille.

TIKKAAT

Kaikissa rakennuksissa tulee olla turvalliset kulkuyhteydet vesikatolle huollettaville kohteille. Lisäksi tikkaiden avulla saadaan huolehdittua, että parvekkeilta ja yläkerran huoneista on turvallinen pääsy alas.

Tikasjärjestelmämme mahdollistaa EU-normien vaatimusten mukaiset tikkaat kaikkiin käyttökohteisiin.

HOITOTASOT

Hoitotasoja käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena, jotta katolla sijaitseville huoltokohteille saadaan rakennettua turvalliset kulkutiet.